UNICEF zet zich in om alle kinderen te helpen overleven en zich te ontwikkelen, zodat ze gezond kunnen opgroeien, wie ze ook zijn of waar ze ook wonen. In de afgelopen 30 jaar boekten we enorme vooruitgang. Vandaag overleven 50 procent meer kinderen onder de vijf jaar dan in 1990. We zetten ons in om kindersterfte te voorkomen door kinderen toegang te geven tot de juiste voeding, zuiver water, vaccins, medicijnen en basisgezondheidszorg. Ieder kind heeft het recht op te groeien in een omgeving die het beschermt tegen geweld, uitbuiting, misbruik en discriminatie. Toch zijn er nog altijd tussen 500 miljoen en 1,5 miljard kinderen die hiervan het slachtoffer zijn. UNICEF zet zich in om van de wereld een veilige plek te maken om op te groeien als kind, en doet dit op verschillende fronten. Zo werken we samen met regeringen wereldwijd om de wetgeving en sociale systemen te verbeteren, zodat kinderen beter worden beschermd tegen misbruik. Onderwijs is de sleutel tot de toekomst. Daarom zet UNICEF zich wereldwijd in om ervoor te zorgen dat ieder meisje en iedere jongen toegang heeft tot kwaliteitsvol onderwijs, zodat ze hun capaciteiten ten volle kunnen benutten en aan een toekomst voor zichzelf kunnen bouwen. Ook bestrijden we kinderarbeid en kindhuwelijken die ze ervan weerhouden naar school te gaan en halen we kindsoldaten uit gewapende groeperingen om ze terug naar de schoolbanken te begeleiden. Alle kinderen hebben het recht te leven in een omgeving waarin ze in alle veiligheid kunnen opgroeien. Maar wereldwijd wordt het welzijn van miljoenen kinderen bedreigd door vervuiling, waterschaarste, natuurrampen en verstedelijking. Klimaatverandering brengt dit nog verder in gevaar. Zo bouwen we scholen die cycloonbestendig zijn, zetten we programma’s op om kinderen toegang te geven tot drinkbaar water en fatsoenlijk sanitair. Alle kinderen hebben recht op een eerlijke kans in het leven. Via sociale inclusie willen wij alle kinderen betrekken bij onze programma’s. Geen enkel kind mag worden uitgesloten. Miljoenen kinderen hebben echter een achterstand van bij het begin, vanwege extreme armoede, conflicten, discriminatie of vanwege hun geslacht. UNICEF zet zich in op vele fronten om kinderen eerlijke slaagkansen te geven.